Arteche, Alejandro

Adiós Madrid (1999)

Fotografía
1999
Adiós Madrid

Fotografía B/N
59 x 60 cm

XX. mende bukaeran, Alejandro Artechek banakako erakusketa bat izan zuen BilbaoArten. “La ciudad no duerme” izenburupean artistak ahalegin osoz aurkeztu zuen bere esperientzia anitzen parte bat, zeinean musika, diseinua eta argazkigintza besarkatzen ziren eta aldi berean, rock kulturako ageriko eraginekin kiskaltzen ziren. Izan ere, irudi hau, Adiós Madrid, agertu egiten zaigu orain bere garaiari estuki lotutako sormen prozesuaren lekuko bezala. Barne egitura horren urte eratzaileak izan ziren horiek, milenio aldaketaren itxurapean antzeman zitekeen izango genuen etorkizuna: Huxley eta Orwellen proiekzioen nahasketa maltzurra.

Adiós Madrid-en iluntasuna eta itsualdia elkartu egiten dira, opakutasun bikoitza etorkizuneko denbora batean murgiltzeko. Zantzuak barra-barra aritzen zireneko denbora, zorrek zama handia hartzen zutenekoa. Artechek, jada hamar urtez zeramana espazio ezberdinetan erakusten, aditzera emandako Madrilen irudi erradikalean, hirugarren aldagai bat sartu zuen honen eragin itsugarria indartzearren: desfokuratzea. Emaitza leku irudikatutako lekutik bereizten dela dirudi, paisaia milenarista eta distopiko bat, mugimenduaren bitartez iheskortasun zori bat aditzera emateko.

En el final del siglo XX, Alejandro Arteche protagonizó una exposición individual en BilbaoArte, bajo el genérico “La ciudad no duerme”. El artista volcaba parte de su experiencia multifacética donde la música, el diseño y la fotografía se abrazaban y se abrasaban con estilemas evidentes de la cultura rock. De hecho, esta imagen, Adiós Madrid, emerge ahora como una pieza angular para representar un proceso creativo estrechamente vinculado a su tiempo. Unos años constituyentes de esa zona vertebral en la que, bajo el icono de un cambio de milenio, se dejaba entrever que el futuro que nos aguardaba acabaría siendo una mezcla perversa de los augurios y proyecciones de Huxley y Orwell.

En Adiós Madrid convergen oscuridad y deslumbramiento, doble opacidad para adentrarse en un tiempo por venir sobre el que llovían augurios y pesaban deudas. Arteche, que llevaba ya diez años exponiendo en diferentes espacios, incluyó en la imagen radical de un Madrid sugerido, una tercera variable llamada a reforzar esa sensación cegadora, el desenfoque. El resultado parece sustraerse del escenario retratado, un paisaje milenarista y distópico, para sugerir a través del movimiento una suerte de evanescencia.