Juan, Ruth

Bilbao la vieja: Espacio de tolerancia (2013)

Impresión
2013
Bilbao la vieja: Espacio de tolerancia

Impresión sobre DM3
500 x 250cm

Bilbao la vieja: Espacio de tolerancia, hasiera batean proiektu bat izan zen, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala bezalako auzo multikulturalen bizikidetza bultzatu, suspertu eta sustatzeko beharretik sortu zena, azkenik, liburu ilustratu bat sortuz. Proiektu hau 2013an garatu zuen Ruth Juanek, ilustratzaile eta diseinatzailea. Bere lana hiri-eremuan, egunerokotasunean eta gizarte-arazoetan oinarritzen da.

Liburu honen bidez, kale eta puntu enblematikoen ibilbidea erakutsi nahi da, auzo horietan dagoen nahasketa sozial eta kulturalean sakonduz, eta tolerantzia gune gisa definituz. Auzo horietan gizarte-bazterketako egoeran dauden arazo ugari daude, bai eta merkataritza-jarduera duten ekintzaileak ere. Bere helburua, auzo hauek, integratzaile eta kosmopolita izan nahi duen Bilbo Handiarekin lotzea da.

Bilbao la vieja: Espacio de tolerancia comenzó siendo un proyecto que surgió de la necesidad de impulsar, revitalizar y fomentar la convivencia de unos barrios multiculturales como son Bilbao la vieja, San Francisco y Zabala; creando finalmente un libro ilustrado. Este proyecto se realizó en 2013 por Ruth Juan, ilustradora y diseñadora, que centra su trabajo en lo urbano, lo cotidiano y las problemáticas sociales.

A través de este libro se quiere mostrar un recorrido de calles y puntos emblemáticos, profundizando en la mezcla social y cultural que hay en estos barrios, definiéndolo como un espacio de tolerancia. En estos barrios se concentran tanto abundantes problemáticas en situación de exclusión social, como gente emprendedora con una actividad comercial. Su objetivo es abrir y conectar estos barrios con el Gran Bilbao, que pretende ser integrador y cosmopolita.

Más sobre Ruth