Ferrández Box, Cristina

Buscando un lugar para morir I (2007)

Fotografía
2007

Buscando un lugar para morir I

Foto lambda sobre aluminio
90 x 59 cm

Bere unibertso artistikoak eremu eta ikerketa oso ezberdinak igarotzen dituen arren, askotan nagusitu egiten da ezaugarri bereizle eta behin betiko bat. Pieza honetan ikus daitekeen bezala, artista alacantarrak natura eta emakumezkoaren gorputza uztartzea gogoko du. Buscando un lugar para morir I lanak, paisaiak eta gorputzak eratzen duten prozesu dialektikoaren berri ematen digu, Cristina Ferrández Boxen kezka pertsonal eta intelektualetako asko barne hartzen dituena.

Artistak berak adierazten duen bezala, lurraldearekiko sentikortasun ekologikoak zehaztutako etika eta estetika baten bidez, sare sozioekonomikoaren eta inguru naturalaren bilakaeraren artean loturak egitea gustoko du. Argazkigintzatik etortzen diren galderak balira bezala, hausnarketak eta proposamenak atxikitzen zaizkio elkarrizketa honi; barruan, susmatu daiteke espazio natural zein kulturalen birsorkuntzarako desira.

Zalantzarik gabe badago irudi horretan urduritu eta erakartzen duen antzerkigintza bat, aldi berean abegitsu eta kirrinkaria paisaian emakumezko gorputz bat sartzen duenean, zirrara disonantea eraginez, ikusleak eran tzungo ala erantzungo ez duen galdera.

Aunque su universo artístico atraviesa territorios e investigaciones muy diferentes, en muchos de ellos se impone una constante definitiva y definitoria. Como recoge esta pieza, la artista alicantina gusta de conjugar la figura femenina y la naturaleza. Paisaje y figura establecen un proceso dialéctico del que Buscando un lugar para morir I nos da noticia, y en el que se inscriben muchas de las inquietudes intelectuales y personales de Cristina Ferrández Box.

La propia artista señala cómo, desde una ética y estética de marcada sensibilidad ecológica, gusta de establecer vínculos entre el entramado socioeconómico y el devenir del entorno natural. Se trata de un diálogo al que se adjuntan, como interrogantes que emanan de la propia plasmación fotográfica, reflexiones y propuestas en cuyo interior late un deseo de regenerar espacios naturales y culturales.

Sin duda hay una dramaturgia en esa imagen que inquieta y seduce, que acoge y chirría, al introducir en el paisaje un cuerpo femenino cuya presencia impone un efecto disonante, una pregunta que será contestada, o no, por quien mira la obra.

Ir a la ficha del artista >>