Garraza, Kepa

Christine Lagarde (2014)

Pintura
2014

Christine Lagarde

Pastela paper gainean – Pastel sobre papel
200 x 140cm

Kepa Garrazaren lana, gaur eguneko politikaren errealitateak sorkuntza eta komunikabideetan daukan eraginaren eztabaidatze eta hausnarketatik sortzen da. Formatu handiak erabiltzen ditu XIX. mendeko pintura historikoari eta boteretsuen erretatuei begi-keinu bezala. Kolore zuria eta beltza erabiltzen ditu aurpegi guztiak homogeneizatzeko; hori da formatu handiko Christine Lagarde lanaren kasua, politika eta abokatu frantziarra agertzen dena. Beltzaren erabilerak pertsonaia psikologikoki dekonstruitzera gonbidatzen du ikuslea, soilik ezaugarri fisikoekin eta beste sinbolo, bandera, edo koloreen gida emozional barik.

Garrazaren beste asmoa, artea historian zehar izandako zeregin propagandistikoaren hausnarketa da. Horregatik, bere lana artearen autonomiaren erreibindikazio bezala uler daiteke. Eta horretarako, komunikazio bideek erabiltzen dituzten tresna estetiko eta narratibo berak erabiltzen ditu diskurtso mailan, baina beti desmitifikatzeko, eta anbiguo eta deseroso iruditzeko proposamenarekin. Bere arreta nagusia ez da politika per se, baizik eta gaur egungo errealitatearen eraikuntza, gure eguneroko historian bihurtuko dena.

El trabajo de Kepa Garraza parte del cuestionamiento y la reflexión en torno a la construcción de la realidad política contemporánea y su reflejo en los medios de comunicación. Utiliza el gran formato como un guiño a la pintura histórica del siglo XIX y los retratos de los poderosos. Recurre al blanco y negro como forma de homogeneizar todos los rostros; tal es el caso de su Christine Lagarde, obra de gran formato donde presenta a la política y abogada francesa. La utilización del color negro invita al espectador a deconstruir el personaje psicológicamente, sin más atributos que los físicos y carente en la representación de otros símbolos, banderas, o la guía emocional de los colores.  

Otra de las intenciones de Garraza es la reflexión sobre la utilización del arte como medio propagandístico a lo largo de la historia. Es por esto que en cierto sentido su trabajo puede concebirse como una reivindicación de la autonomía del arte, empleando para ello a nivel discursivo las mismas herramientas estéticas y narrativas de los medios de comunicación, pero con el propósito siempre de desmitificar, resultar ambiguo y hasta incómodo. Su principal interés no es la política per se, sino la construcción de la realidad contemporánea, que terminará por convertirse en la historia de nuestros días.

Ir a la ficha del artista >>