Alfaro, Greta

Ciudades de juguete (2005)

Collage. Imagen digital
2005

Ciudades de juguete 

Collage digital a partir de negativo
200 x 85 cm

Ciudades de juguete lanean Greta Alfarok ehundutako argazkien collage bat sortzen du Bilbo eta Valentziako etxebizitza ezberdinen irudiak elkartuz, momentu horretan bizitoki zituen bi hiriak. Horma suntsituetako eraikinak aukeratzen zituen, egitura gordinak euren barrua agerian uzten zutenak; egoitza irekiak. Emaitza hutsean esekitako arkitektura distopiko eta hibridoaren antza du. Giza arkitekturazko erlauntza bat ezerezean sintzilik, panpinetxe baten tankera hartzen duena.

Errealitate ezberdinen gehiketa eta parekatzetik sortu den collagea, seriean jarrita entitate bakarra eraikitzeko, gure hiri garaikideen gaineko hausnarketa bat bezala uler liteke, euren birmoldatze eta elkarrekintzarako aukerei buruzkoa, euren ilunabarra eta heriotza.

Beraz, hiri-behar berrietan oinarritutako hausnarketa batean datza, zeinean bai bizimodu aniztasunak baita “habitat” kontzeptuaren adiera ezberdinek ere, bihozkada nahasgarri bezain paradoxikoa ezartzen duten.

 

En Ciudades de juguete, Greta Alfaro crea un collage con fotografías enhebradas a partir de combinar diferentes viviendas de Bilbao y Valencia, las dos ciudades en las que, en aquel momento, estaba viviendo. La estrategia consistía en escoger edificios cuyas paredes se estaban desmoronando, estructuras descarnadas que dejaban al aire su interior; moradas abiertas. El efecto resultante se asemeja mucho a una arquitectura distópica e híbrida, suspendida en el vacío. Una colmena de arquitectura humana colgada en la nada cuya forma se asemeja a una casa de muñecas.

El collage resultante de sumar y emparejar realidades diferentes, dispuestas en serie, para construir una sola entidad, podría percibirse como una reflexión sobre nuestras ciudades contemporáneas, sobre sus posibilidades de recomposición y de interacción, sobre su crepúsculo y su muerte.

Se trata pues, de una reflexión basada en las nuevas necesidades urbanas en donde la variedad de estilos de vida, así como el diferente concepto de “habitat”, imponen una premonición tan desconcertante como paradójica.

Ir a la ficha del artista >>