Garatu, Íñigo

Espacios industriales (composición) (2014)

Fotografía
2014
Espacios industriales (composición)

Fotografía digital
100 x 150cm

Espacios industrialesEspacios de trabajo” izeneko serie luze baten parte da. Hilabetetan zehar Iñigo Garatuk miaketa kasik arkeologiko bat gauzatu zuen Euskal Herriko industria -eremu nagusiak arakatuz. Gune mekanizatu, autoeragile eta siderurgiko baten iruditegian murgildu zen argazki kameren leiarren bitartez bere hondarrak berreskuratzearren, urteetan zehar Bizkaiko hirietako testuinguruaren identitatea nagusiki osatu duen modelo industrialaren metamorfosi eta gainbehera prozesua betikotzen duen keinu batez.

Dinosaurio industrialen bilduma sakon horrekin, Iñigo Garatuk garai historiko nagusi baten memoria berritu egiten du, urte gutxira arte honen DNA identitariorako zeharo erabakigarria izan dena eta gaur bere desagerpen totalerako bidean doana. Notario batek erlojupean bilduta bezala, Garatuk argazkitutako gune eta arkitekturek oroitzapenerako moldeak osa tzen dituzte, lurralde euskaldunaren epitafio eta memoria bihurtzerako bidean dagoen fosil bilduma bateko piezak.

Espacios industriales forma parte de una prolija serie titulada “Espacios de trabajo”. Durante meses, Iñigo Garatu, practicó una exploración casi arqueológica peinando literalmente las principales áreas industriales del País Vasco. Esa inmersión, en el imaginario de un espacio mecanizado y siderúrgico, sirvió para recuperar esos restos en un gesto que inmortaliza el proceso de metamorfosis y decadencia del modelo industrial, que conformó la identidad de buena parte de Bizkaia durante años.

Con esa exhaustiva recopilación de dinosaurios industriales, Iñigo Garatu renueva la memoria de un período histórico hegemónico y muy determinante de su ADN identitario hasta hace unos pocos años y que, ahora, se precipita hacia su total desaparición. Como recabados por un notario a contrarreloj, los espacios y las arquitecturas que Garatu retrata constituyen moldes de evocación, piezas fósiles de una colección que aspira a constituirse en epitafio y memoria del territorio vasco.

Ir a la ficha del artista >>