del Castillo, Naia

Flujos V (2013)

Imagen digital. Impresión
2013
Flujos V

Impresión digital, tinta pigmentada
75 x 50cm

Flujos seriea bere garapenean zehar bilakaera bat jasaten duen proiektu bateko parte da, subjektu garaikidean eta bere identifikazio-prozesuetan zentratzen dena.

Serie hau egiteko, ur azpian biratzen ari ziren emakume batzuei argazkiak atera zitzaizkien; ondoren, inprimatu eta modu digitalean eta eskuz aldatu ziren, eta, azkenik, behin betiko irudi-eraikuntza bati argazkia atera zitzaion. Flujos V argazkiaren kasuan, aurpegia beste irudi batez estalita duen emakume bat erakusten da. Irudi hori lehenago egin zen, kanpora aurkezteko norberaren irudia nola erabiltzen den eztabaidatzeko.

La serie Flujos pertenece a un proyecto que sufre una evolución a lo largo de su desarrollo, acabando por centrarse en el sujeto contemporáneo y sus procesos de identificación.

Para la realización de esta serie se fotografió a varias mujeres que giraban bajo el agua; posteriormente se imprimieron y se modificaron de forma digital y manual, para finalmente, fotografiar una construcción de imágenes definitiva. En el caso de Flujos V, se muestra a una mujer fotografiada con la cara cubierta por otra imagen de ella misma, realizada anteriormente para cuestionar cómo se utiliza la imagen de una misma para presentarse al exterior.

Naia del Castillo