Jimenez Orbea, Irune

Fuga (2013)

Instalación
2013
Fuga

Papel lombda mate, alta calidad
130 x 90cm
De la serie «Fuga»

Proiektu hau “fuga” deitutako forma musikal batean oinarritzen da, non ideia musikal ezberdinak gainjartzen diren. Irune Jimenez Orbea ideia honetatik fuga sinboliko batetara igarotzen da, non onarpen publiko laburra, ordezkoa eta kontrakoei buruz hitz egiten den. Fuga musikal batean hiru edo lau ahots melodiko aurkitzen ditugu. Hauek proiektu honetan irudietan errepresentatzen dira. Artista, publikoa eta argi fokua euren artean elkarrekintza bat gauzatzen dute, mugituz eta gehituz. Argia, argiztatzen duena erreala bihurtzen duen ikuskizunari egiten dio erreferentzia; elkarrekintza publikoarekin gauzatzen da; eta argiak ugaritzen direnean, artista prozesu kreatiboa osatzen du.

Lambdan inprimatutako argazki serie baten bitartez, proiektua guztiz plastikoa bilakatzen da. Guzti honi lan musikal bat eransten zaio, eta aurrekoarekin batzen da performance batean proiektatutako animazio baten bitartez, horrek bideo sortuz.

Este proyecto se basa en la forma musical “fuga”, en la cual se superponen diferentes ideas musicales. Irune Jiménez Orbea pasa de esta idea a una fuga simbólica, donde se habla del breve reconocimiento público, del doble y de los contrarios. En una fuga musical encontramos tres o cuatro voces melódicas, que se representan en imágenes en este proyecto. El artista, el público y el foco de luz dialogan entre sí, moviéndose y multiplicándose. La luz hace referencia al espectáculo que vuelve real lo que ilumina; el público es con quien dialoga; y el artista conforma el proceso creativo, cuando las luces se multiplican.

El proyecto se vuelve totalmente plástico, con una serie de fotografías impresas en Lambda. A todo esto se le añade un trabajo musical, que se une a lo anterior mediante una animación proyectada en una performance, dando lugar a un vídeo.

Irune Jiménez >>