Ruiz, Olga

Izaskun contra Alicia (2009)

Fotografía
2009

Izaskun contra Alicia 

Ampliación fotográfica sobre dibond
120 x 80 cm
Remapping Lamiako proiektuaren parte / Del proyecto Remapping Lamiako

«Izaskun, misteriotsua, Lamiakoko begi goibelenak»

Remapping Lamiako, Lamiako auzoa berriro kartografiatu nahi duen proiektua da, emakumeak ardatz narratibo gisa erabiliz. Lamiakoko giza testuingurua lanerako material bezala erabiltzea du helburu, emakume horietan eta bizi diren lekuan oinarrituta. Eraikuntza komun bat egiten du, emakume bakoitzaren berezitasunetik abiatuta narratiba bat osatzen duten identitateen multzo bat. Kalean eta argazki estudioetan egindako emakumeen argazkiez osatuta dago. Izaskun contra Alicia argazki-estudio batean egin da, beraz, testuingurutik kanpo dago erabat, eta bere fikziotik bertatik bideratuta dago, alderdi sozialetik at.

“Izaskun, la misteriosa, los ojos más tristes de Lamiako”

Remapping Lamiako es un proyecto que quiere volver a cartografiar el barrio de Lamiako, utilizando a las mujeres como ejes narrativos. Tiene como objetivo utilizar el contexto humano de Lamiako como material de trabajo, basándose en estas mujeres y en el lugar que habitan. Realiza una construcción común, un conjunto de identidades que forman una narrativa a su vez, partiendo desde lo singular de cada mujer. Está formado por una serie de fotografías de mujeres realizadas tanto en la calle como en estudios fotográficos. En el caso de Izaskun contra Alicia se ha realizado en un estudio fotográfico, por lo que está completamente descontextualizada y está enfocada desde su propia ficción al margen de su faceta social.

Olga Ruiz >>