Sadaba, Ixone

Phlegmone3 (2003)

Fotografía
2003
Phlegmone3

Fotomontaje a color
90 x 120 cm

Ixone Sádabak leku mitiko bat izendatzen du bere argazki izugarrietan, Citerón mendia. Lurralde horretan, bakanteek, emakume basatiek, beren desordena ezartzen dute. Bertan aurkitu ko du Penteok heriotza, zatitan suntsitu baitzuten, Dionisoren erruz. Bera da, neurri handi batean, ikuspegia sustatu eta konprometitzen duena. Voyeur edo Ikuslearen desioa eta amaren zorakeria tarteko, buru bat ikusiko dugu makila baten gainean, zentzu guztietan bizia eman zionak eutsita. Aipatzekoa da Ixone Sadabak haserre eta indarkeriadun kontakizun batera jo duela bere argazki-ipuin bakiak islatzeko. Horiek, adierazi dugun bezala, bikitasunaren inguruan dabiltza etengabe. «Biki gisa sortzen gaituzte, baina ia guztiak bakarrik jaiotzen gara. Hasieratik gara bikiak baina gero guta riko bat desagertu egiten da. Elkarrekin, hasierako bikiek aurre egiten diete indar primitiboei eta espazio bat sortzen dute zaldiak heztea, lurra ereitea, ekaitzaren aurrean bizirautea…posible den mundu honetan; gero, batak bestea irensten du. Desagertzen den bikiak papiro bat bezain gorputz lehor eta argala uzten du atzean.» Bikoiztasun horren inguruan azaltzen dira desegokitasuna, zirrara, gurtza-beldurra, eta, noski, ospakizunak eta sormen-prozesuak ezartzeko beharrizana. (Fernando Castro)

Ixone Sádaba nombra, en sus impresionantes fotografias, un lugar mítico, el monte Citerón, ese territorio en el que las bacantes, las mujeres salvajes imponen su desorden. Ese es el espacio en el que encontrará la muerte por despedazamiento Penteo, seducido por Dioniso, el otro que es, en buena medida, el mis- mo, aquel que impulsa y compromete a la visión. El deseo del voyeur y el delirio de la madre llevarán al horror de una cabeza sobre una pica sostenida por aque. lla que, en todos los sentidos, dio vida. Es significativo, insisto, como Ixone Sadaba recurre a un relato de furor y violencia para emplazar sus micro-relatos fotográficos que, como ya he indicado, giran, sin cesar, en torno a la gemelaridad. «Nos engendran como gemelos pero casi todos nacemos siendo únicos. Desde el principio nos consideramos gemelos, pero luego uno de nosotros desaparece. Juntos, los gemelos iniciales se enfren- tan a fuerzas primitivas y desbrozan un espacio en este mundo en el que nos será posible domar caballos, labrar la tierra, sobrevivir al rayo; luego, uno devora al otro. El gemelo que desaparece deja tras de si un cuerpo tan seco y delgado como un papiro». En torno a esa duplicidad aparece lo inhóspito, la fascinación, el temor sacrificial y, por supuesto, la necesidad de establecer ceremonias, procesos creativos. (Fernando Castro)