Castillo, Naia del

Retratos VI (2001)

Fotografía
2001

Retratos VI

Fotografía a color
80 x 100 cm
Edición 1/10

Retratos VI izeneko lana platoan egindako hainbat ekintzen bildumako parte da. Bilduma horretan pertsona bat eta biri atera nien argazkia, aurpegia ilez inguratuta zutela. Guztiek zeramatzaten kamiseta zuriak eta atzeko fondoa ere zuria zen. Ondorioz, edozein ezaugarri berezi ezkutatuta gelditu zen. Obra hauek Atrapados izeneko nire lehenengo bildumaren parte dira (2000. urtea). Hemen, Retratosen bezala, anbiguotasuna eta anbibalentzia interesatzen zitzaizkidan, subjektua era berean menpe eta jazarrita nahiz eroso eta eder egon baitaiteke.

Retratos VI forma parte de una serie de acciones realizadas en plató, donde retraté a una y dos personas con su rostro envuelto con su propio pelo. Todos los individuos visten con camisetas blancas y se sitúan en un fondo blanco, así que cualquier característica particular queda oculta. Estas obras se inscriben dentro de mi primera serie titulada Atrapados(año 2000). Aquí, como en Retratos, me interesaba la ambigüedad y la ambivalencia, en donde el sujeto puede encontrarse al mismo tiempo sometido y subyugado como confortable y bello.

Naia del Castillo