Munguía, Sara

Rosa Oro (2016)

Vídeo
2016
Rosa Oro

Vídeo proyección sobre tabla
7′, 213 x 120cm

Rosa Oro ikerketa-proiektu bat da, eta Sara Munguía artistak 2016an egindako zazpi minutuko iraupena duen taularen gaineko bideo-proiekzioan eratortzen da. Proiektu hau artistak denboran zehar ikus zitekeen bideo bat egiteko zuen interesarekin hasi zen, itxaropen eta desio ideietatik abiatuta.

Bideoan zehar antropologiako eta arte ederretako museo desberdinetan grabatutako objektuen zatiak ikusten dira, baina haien forma osoa erakutsi barik, kamera objektuen gainazalera era oso oldarkorrean hurbiltzen baita. Edozein eduki historiko edo sinboliko ezabatzen da kolore, forma eta testuretara murrizteko. Bideoan zehar soinua gero eta gehiago agertzen da, eta guztia desitxuratzen joaten da. Historiari lotutako pentsamendu lineala zentzumen-pertzepzioak ordezkatuko du.

Rosa Oro es un proyecto de investigación que deriva en un video proyección sobre tabla con una duración de siete minutos realizado en el año 2016 por la artista Sara Munguía. Este proyecto se inició con el interés de la artista por realizar un vídeo que se pudiese ver en el tiempo, partiendo de las ideas de expectativa y deseo.

A lo largo del vídeo se ven partes de objetos grabados en distintos museos de antropología y bellas artes, pero sin llegar a revelar su forma completa ya que la cámara se acerca a la superficie de una forma muy agresiva. Se elimina cualquier contenido histórico o simbólico para reducirlos a colores, formas y texturas.  A lo largo del vídeo el sonido se va haciendo cada vez más presente, y todo se va distorsionando. El pensamiento lineal ligado a la historia va a ser  reemplazado por la percepción sensorial.

Ir a la ficha de la artista >>