MawatreS/ Juan Pablo Ordúñez

Sant Romà de Sau (2013)

Vídeo
2013

Sant Romà de Sau

Intervención
3’30»
Dos vídeos

Sant Romà de Sau (2013) bi bideoz osatutako esku-hartzea da. Proiektu honetan, sorkuntza garaikidean oinarritutako eraikuntza historikoaren bilaketa lantzen du artistak, ikerketa eta transmisio metodo gisa. Zehazki, Sant Romà de Sau herriaren ikusezintasunatik abiatzen da, eta herrian bizi izan ziren bi pertsonaren oroimenaren bidez berreraikuntza urbanistikoa egiten du. Memoriaz marraztutako plano bat da proiektuaren hasiera eta, hortik abiatuta, herriko bi ibilbide ezberdin egin ziren; txalupa batean uraren gainean egindako ibilbidea; eta kaleek farolak izateko aukeraren simulazioa.

Sant Romà de Sau (2013) consiste en una intervención formada por dos vídeos. En este proyecto el artista trabaja la búsqueda de la construcción histórica a partir de la creación contemporánea como método de investigación y trasmisión. Concretamente parte de la invisibilidad del pueblo Sant Romà de Sau, del que realiza una reconstrucción urbanística a través de la memoria de dos personas que vivieron en el pueblo. Un plano dibujado de memoria sirve como punto de partida del proyecto, para el cual se realizan dos trazados diferentes; el primero es el recorrido del pueblo sobre el agua en una lancha; y el segundo una simulación de la posibilidad de que las calles dispongan de farolas.

Juan Pablo Ordúñez