Fullaondo, Usoa

Sin título (2004)

Pintura
2004
Sin Título

Técnica mixta sobre cartón pluma
28 x 28 x 30cm

Hasteko, koadro bat margotzeko nahia. Sarritan ez da asmo hori burutzen, prozesua beti dagoelako azken emaitzaren gainetik eta ekintza delako proiektua zuzentzen duena, halakorik baldin badago. Eta baita sorkuntza-modu berriak eta lan egiten jarraitzeko bide desberdinak eratzeko zortea ere.

Eta, aldi berean, collage egitea, moztea, pegatzea, arrankatzea, marraztea, gainetik margotzea eta ezertarako balio ez duten marrazki asko apurtzea. Horrela, interesgarri suertatzen den irudi bat lortu arte. Errepikatu eta sistematizatzen diren eta testuinguru bat bilatzen duten formak eta mantxak. Bi marrazki eraikitze hutsagatik eszenatoki bihurtzen den testuingurua. Eta egur edo kartoi gainean gorputza hartzen duten marrazkiak, hedatzen doan eta pintura instalaziorantz hedatzen duen espazio ludiko bat sortzen dutelarik.

Lo primero, el deseo de pintar un cuadro. Intención que muchas veces no se cumple porque el proceso siempre prevalece sobre el resultado final, porque es la acción la que dirige el proyecto, si es que éste existe. Y también la suerte de que surjan nuevas formas de creación, diferentes vías por las que seguir trabajando.

Y a su vez, hacer collage, cortar, pegar, arrancar, dibujar, pintar encima y romper muchos dibujos que parece que no sirven para nada. Así, hasta dar con una imagen que resulta interesante. Formas y manchas que se repiten y se sistematizan y que buscan un contexto. Un contexto que se convierte en escenario por el simple hecho de alzar dos dibujos. Y dibujos que adquieren cuerpo sobre madera o cartón pluma dando lugar a un espacio lúdico que se extiende y extiende la pintura hacia la instalación.

Usoa Fullaondo