Foodlândia
Rut Briones & Raquel Duran (2014)

Instalación. Vídeo

Foodlândia

Vídeo intalación
18’26»
Seis vídeos en total